Diagnostika stavebních konstrukcí, s. r. o.

 

Zápis   společnosti do  OR 1992

Ing.Arnošt Hlaváček

-ČVUT Praha  fakulta stavební, obor konstrukce a dopravní stavby
-ČKAIT autorizovaný inženýr v oboru zkoušení a diagnostika stavebních konstrukcí
-Držitel Oprávnění  k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou,opravami, údržbou a správou pozemních komunikací  vydaného  Ministerstvem dopravy ,odborem pozemních komunikací
-Držitel  Oprávnění  k výkonu  hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací  vydaného Ministerstvem dopravy
-Držitel průkazu  o certifikaci způsobilosti  pro nedestruktivní zkoušení ve stavebnictví vydaného APC-certifikační sdružení pro personál

 

Ing.Karel Čapek

-ČVUT Praha fakulta stavební,obor konstrukce a dopravní stavby
Soudní znalec ve stavebnictví, specializace vady a poruchy staveb
-Držitel Oprávnění  k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou,opravami, údržbou a správou pozemních komunikací  vydaného  Ministerstvem dopravy, odborem pozemních komunikací
-Držitel  Oprávnění k výkonu  hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací  vydaného Ministerstvem dopravy
-Držitel průkazu  o certifikaci způsobilosti  pro nedestruktivní zkoušení ve stavebnictví vydaného APC-certifikační sdružení pro personál